03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

... men kyrkans barnverksamhet växer

Det är en väldigt bra verksamhet i församlingarna och som fyller ett behov. Så förklarar Lena Olsson Fogelberg det faktum att den öppna barn- och ungdomsverksamhet växer inom Svenska kyrkan.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar