18 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Oenighet om partipolitik i predikstolen

Tiderna har förändrats: Nu är det inte lika tabubelagt för kyrkliga ledare att öppet uppmana till stöd för enskilda politiker. Det menar pingstprofilen Sten-Gunnar Hedin, som själv uppmanar kristna att lägga sin röst på politiker med "rätt värderingar".

Endast för prenumeranter
Fler artiklar