03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Protester mot att bekämpa denguefeber med monstermyggor

Regeringen i Malaysia vill använda sig av genmodifierade myggor för att bekämpa den farliga denguefebern. Förslaget möter dock hårt motstånd från miljöaktivister som menar att det är alldeles för riskabelt att släppa ut en ny modifierad myggart i naturen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar