15 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Delar av kyrkostyrelsen visste inget om tumultet på kansliet

Totalt har tre chefer på Svenska kyrkans kansli avgått under loppet av två veckor. Kyrkostyrelsens arbetsutskott fattade besluten om generalsekreteraren och informationschefen. Ledamöter i resten av styrelsen är besvikna över att inte ha blivit informerade.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar