06 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

HD prövar Mattias Flinks frigivning

Högsta domstolen ska pröva frågan om när Mattias Flink ska friges. Både riksåklagaren (RÅ) och Flink själv har begärt prövningstillstånd.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar