03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Berlusconi-show i rätten på måndagar

Italiens premiärminister Silvio Berlusconi vill genomföra vad han kallar "epokgörande" reformer av rättssystemet. Sina egna framträdanden i rättegångar tänker han framgent sköta på måndagar.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar