05 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Tre prioriteringsområden ska styra Katolska kyrkan i Sverige

Katolska kyrkan i Sveriges centrala organisation genomgår just nu en omfattande strukturförändring. Biskop Anders Arborelius har beslutat om tre prioriteringsområden som ska styra kyrkans arbete framöver.

Endast för prenumeranter

Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar