16 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Radioaktivitet har nått Sverige

Radioaktiva utsläpp från kärnkraftverken i Japan har nu nått Sverige. Men halterna som uppmätts är mycket låga och ska inte vara skadliga för människor eller miljö, uppger Strålsäkerhetsmyndigheten.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar