03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Nato axlar delar av Libyeninsatsen

Nato förberedde sig på fredagen för att bevaka Libyens luftrum, medan diskussionerna fortsätter om huruvida alliansen ska ta över befälet över hela militärinsatsen från USA.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar