08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Beslut om sjukförsäkring skjuts upp

Riksdagen bestämde i dag att skicka tillbaka de föreslagna förändringarna av sjukförsäkring till socialförsäkringsutskottet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar