28 februari 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Svensk frikyrklighet växer åt många olika håll ...

De senaste dagarna har Dagen, i samband med den nya Sverigeundersökningen, fokuserat mycket på frikyrkans situation i Sverige. Men hur kommer den att se ut i framtiden? Vilka tendenser finns och vad består de av? Är de motpoler eller fungerar de tillsammans?

Endast för prenumeranter

Carl-Henric Jaktlund

Carl-Henric Jaktlund är nationell ledare för Alpha Sverige och skriver gästkrönikor på Dagens ledarsida.

Fler artiklar