17 juni 2021

En tidning på kristen grundNyheter

KD-tinget kan gå emot Hägglund om barnomsorgspeng

KD-rikstinget nästa vecka kan komma att besluta att byta ut vårdnadsbidraget mot en utökad barnomsorgspeng. Därmed skulle rikstinget gå emot partiledaren Göran Hägglund, som vill börja med att utreda frågan.

Endast för prenumeranter

Dagen

Artiklar skrivna av redaktionella medarbetare på tidningen Dagen.

Fler artiklar