16 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Oppositionen agerar för ersättning

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet förbereder ett initiativ som ska ge fosterbarn som vanvårdats rätt till ersättning - trots regeringens beslut att inte bevilja ersättning. Även Sverigedemokraterna stödjer de rödgrönas förslag.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar