04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Elevhälsan räcker inte till

Mer än var tredje rektor vittnar om att skolhälsovårdens eller elevhälsans resurser inte motsvarar elevernas behov. Det är framför allt skolpsykologer och kuratorer som saknas, visas Skolinspektionens granskning.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar