09 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Positivt besked för fildelare

Ännu har ingen dom med stöd av den nya Ipredlagen vunnit laga kraft, i väntan på att EU:s domstol tolkar den. I dag kom ett besked från generaladvokaten som enligt forskare betyder att användaruppgifter inte ska lämnas ut.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar