17 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

"Psalmboken är diskriminerande"

Män är mer vanligt förekommande än kvinnor och benämningar på män sammanfaller ofta med benämningar på Gud medan det motsatta gäller för kvinnor. Det är några av slutsatserna i en ny avhandling kring Psalmboken.

Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar