09 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Higgspartikeln inget hot mot skapelsetron

Teologerna är överrens om att upptäckten av Higgsbosonen, den så kallade Gudspartikeln som skapar massa, inte utmanar Bibelns skapelseberättelse. Men om upptäckten har någonting med jordens uppkomst att göra, tvistar de om.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar