06 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Stora förhoppningar om nytt vapenfördrag

Just nu pågår förhandlingarna kring FN:s vapenhandelsavtal, Arms Trade Treaty, som ska stoppa de okontrollerade vapenflödena i världen.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar