07 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Två bibelböcker ska nyöversättas till 2015

Om två år får svenska folket tillgång till en ny provöversättning av Lukasevangeliet och Galaterbrevet. Om den tas väl emot är planen att hela Nya testamentet ska översättas igen – för att ersätta 1981 års version.

Endast för prenumeranter

Joakim Lundgren

Joakim Lundgren är reporter på Dagen.

Fler artiklar