04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Få kommuner garanterar äldrevärdighet

Bara en tredjedel av landets kommuner som 2011 gavs statliga pengar för att ta fram värdighetsgarantier för äldrevården har faktiskt utformat några.– Man kan alltid önska att det ska gå fortare, men jag tycker ändå att takten är godtagbar, säger äldreminister Maria Larsson (KD).

Endast för prenumeranter

Joakim Lundgren

Joakim Lundgren är reporter på Dagen.

Fler artiklar