04 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kemikalier och virus hot mot bisamhällen

I det tysta sker nu en miljökatastrof. Allt fler av världens bisamhällen dör, vilket kan få katastrofala följder för matförsörjningen. Peter Halldorf är en av dem som nu engagerar sig för binas framtid.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar