Nyheter

Konvertera, betala - eller dö

Militanta islamister i Syrien kräver att kristna ska betala beskyddarpengar och avstå från att utöva sin religion offentligt. Om de kristna vägrar väntar ”svärdet”, säger jihadistgruppen ISIS som vill reducera kristnas ställning till ”dhimmi”, alltså icke-muslimer som lever under muslimsk överhöghet.

Fler artiklar för dig