09 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Megakyrka sätter fokus på mental ohälsa

En temadag om psykisk ohälsa kommer att hållas i en av USA:s megaförsamlingar, Saddleback i Kalifornien.Initiativtagaren pastor Rick Warren, och katolske biskopen Kevin William Vann, vill att fler kristna ledare tar frågan på större allvar.

Endast för prenumeranter

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar