07 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Romerna stoppades av kyrkan

I regeringens vitbok ”Den mörka och okända historien” beskrivs hur Svenska kyrkan och dess ledare motarbetade romernas möjlighet att folkbokföras i Sverige under 1900-talet.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar