16 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Strid om var Erik den heliges kvarlevor ska förvaras

Ända sedan 1200-talet har Erik den heliges reliker förvarats i Uppsala domkyrka.Men nu vill Ulf Silfverling, redaktör för en katolsk nättidning, se en flytt.Han tycker att relikerna borde vördas i en katolsk kyrka istället.

Endast för prenumeranter

Jonatan Sverker

Jonatan Sverker är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar