13 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Stefan Gustafsson: Flagga under Jesusmanifestationen, SL!

Flagga för allas lika värde under Jesusmanifestationen! Det är Stefan Gustavssons uppmaning till SL och trafiknämnden i Stockholm.

Endast för prenumeranter
Fler artiklar