23 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ja till undantag från Obamacare

Vinstdrivande företag får undanta preventivmedel från anställdas sjukförsäkringar med hänvisning till religiös övertygelse. Det har Högsta domstolen i USA slagit fast.

Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar