Nyheter

Presbyterianer öppnar för homoäktenskap

Presbyterianska kyrkan i USA, Presbyterian Church, har antagit en ny definition av äktenskapet.

Det var på tisdagen som representanter för kyrkans 171 regionala avdelningarröstade igenom den historiska ändringen. Beslutet att skriva om kyrkans äktenskapslära, som hittills beskrivit äktenskapet som en förening mellan en man och en kvinna, får anses vara slutet på en tre decennier långstrid. Från och med nu stadgar kyrkan att äktenskapet är en förening som ingås "mellan två personer, traditionellt sett en man och en kvinna".

"Förändringen innebär att kyrkan och den verklighet som varit gällande sedan lång tid tillbaka nu går hand i hand", skriver kyrkoledarna i ett uttalande. "Att både samkönade och heterosexuella par har levt i förhållanden i vilka de visat trohet, sammanhållning, delat lärljungaskap och ömsesidig kärlek."

2011 beslutade kyrkan att öppna pastors- diakon- och äldsteämbetet för homosexuella, vilket ledde till att ett stort antal församlingar och enskilda lämnade kyrkan i protest. Det, och striden om samkönade äktenskap, ses som orsaken till att tisdagens beslut kunde tas relativt snabbt och med stor majoritet. Den nya ordningen betyder inte att kyrkans pastorer blir tvungna att viga samkönade par, utan de som har invändningar kan avstå.

Konservativa presbyterianska grupper uppmanar medlemmarna att dra in donationer till samfundet och att fortsätta att debattera frågan, skriver AP.

Presbyterianska kyrkan i USA har 1,8 miljoner medlemmar och över 4 000 präster.

Beslutet träder i kraft den 21 juni.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig