Nyheter

"Ett övergrepp på elevers integritet"

RFSU:s nya skolmaterial för sex- och samlevnadsundervisning är ett övergrepp på minderåriga elever. Det anser några kristna företrädare i en debattartikel på expressen.se.

I en debattinlägget i Expressen.se kritiserar Nätverket för samlevnad- och sexualitet, NfS, ordförande Johan Semby, skolkurator Therése Ewert och överläkare Jovanna Dahlgren, det nya skolmaterial som lanserats av RFSU.

Materialet, som består av lektionshandledningar för lärare samt fem kort-filmer som riktar sig till elever från sju års ålder till gymnasieåldern, beskrivs som ett ideologiskt utspel av RFSU och ett övergrepp på ungdomars personliga integritet.

Enligt artikelförfattarna visar filmerna två homosexuella och ett heterosexuellt par som har sex. Man får även se paren få orgasm. Sedan är tanken att eleverna ska diskutera begrepp som "smeka sig själv" och "stöna".

Att på det sättet rikta sig till minderåriga elever och tvinga dem att vara med på sådana lektioner är svårt att förena med svensk lag som som säger att sexuella handlingar med barn under 15 år är olagliga, anser Semby, Ewert och Dahlgren som ser fler risker:

"Ungdomar med låg självkänsla kan av materialet känna sig pressade in i ett sexuellt riskbeteende. Filmerna kan också vara mycket svåra att hantera för elever som upplevt övergrepp. Vem ska ta ansvar för det som de här eleverna bär med sig efter dessa lektioner?" undrar de.

En annan aspekt som lyfts fram är att materialet, som erbjuds gratis till skolorna, inte kopplar samman sex och kärlek utan framför allt ses som personlig njutning.

"RFSU kränker härigenom elevernas integritet och berövar dem rätten att få utforska sin sexualitet i den tid de själva vill. Detta är djupt beklagligt, eftersom skolan ska vara en trygg zon." skriver de.

Som Dagen tidigare skrivit håller Nätverket för samlevnad- och sexualitet, NfS, på att ta fram ett alternativt skolmaterial om sex och samlevnad som tar upp dessa frågor på ett annat sätt.

NfS är ett nystartat nätverk som vill verka för en sund vägledning kring sex, relationer och samlevnad. I styrelsen ingår personer från bland annat Svenska evangeliska alliansen, Katolska kyrkan, EFS, Kristna friskolerådet, Oasrörelsen, Kristna läkare och medicinstudenter, Sveriges kristna sjukvårdsförbund och Claphaminstitutet.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig