Nyheter

Niklas Piensoho: Öppna ditt hem för flyktingbarn

Behovet av jour- och familjehem för ensamkommande flyktingbarn växer. Nu uppmanar pingstpastorn Niklas Piensoho församlingar och kristna att ta kontakt med offentliga institutioner för att hjälpa till.– Vi måste göra något konkret, säger han.

1 av 3

71 flyktingar döda i en smugglar­lastbil och treåriga Alan uppsköljd på en turkisk strand efter ett misslyckat försök att korsa Medelhavet. Den senaste tidens bilder, nyhetsrapportering och debatt har fått pastorer och personal i Filadelfiakyrkan i Stockholm att reagera och bli bestörta över flyktingsituationen. Niklas Piensoho, föreståndare i kyrkan, uppmuntrar nu medlemmar att hjälpa till i mottagandet av ensamkommande flyktingbarn.

– Det sista jag vill är att säga att endast politikerna ska lösa detta. De behöver vårt stöd, våra böner och framför allt vår insats. För mig handlar inte integration bara om att invandrare ska bli som jag – utan att jag är villig att öppna mitt liv och min vardag för dem. Det är en ömsesidig förändring och verksamhet, säger Niklas Piensoho.

Hur privatpersoner kan hjälpa

Ingela Liddle är församlingsledare i New Life i Stockholm (EFK) och arbetar till vardags på ett jour- och familjehems­företag.

Hennes uppgift är bland annat att hitta familjer och tillfälliga boenden för ensamkommande flyktingbarn. Den 20 september är hon inbjuden till Filadelfiakyrkan i Stockholm för att tala om hur man som privatperson kan hjälpa till. Att kyrkan vill uppmuntra kristna familjer att ta emot flyktingbarn är bara positivt, menar Ingela Liddle.

– Det är jättebra. Vi som troende bör självklart ta detta till oss, säger hon.

Enligt Niklas Piensoho behöver kyrkan möta flyktingsituationen på professionell väg inom redan existerande stukturer i samhället.

– Samtidigt inser jag att vi som kyrka är en bra plattform. Och därför vill vi öppna våra nätverk, säger Niklas Piensoho.

Inte starta egna metoder

Han tror inte på att församlingar ska starta egna sätt och former för att arbeta med flyktingbarn utan i stället hitta former för att stötta statliga och kommunala institutioner. Däremot vill Niklas Piensoho skapa kyrkliga nätverk för de kristna familjer som vill bli jour- och familjehem. På så sätt skapar kyrkan utrymme för stöd till dessa familjer, menar han.

– Våra församlingar behöver låta sig påverkas av det som händer. Vi måste förändras och göra något konkret.

Har kristna ett extra ansvar för flyktingsituationen?

– Ja, det är alltid en utmaning för oss när människor lider nöd. Den som är en medveten efterföljare av Jesus kan tydligt se i hans undervisning och liv att han agerar och möter människor i nöd. Jag lägger mig inte i migrationspolitiken men jag borde och jag vill ställa upp för dessa människor som är mest utsatta. Det är ett sätt att vara Jesu efterföljare, säger Niklas Piensoho.

Finns ett stort behov

Enligt Ingela Liddle finns det ett stort behov av att rekrytera jour- och familjehem. Många ensamkommande barn kommer från länder som Afghanistan, Syrien, Eritrea och Somalia. Många har haft traumatiserade upplevelser eller blivit utnyttjade.

– Jag vänder mig gärna till familjer med kristen tro som har stabila levnadsförhållanden med sunda värderingar. De som har ett rum över och ett stort hjärta och ofta har en vana vid att visa engagemang och att göra insatser för andra människor. De har dessutom ofta stora nätverk vilket kan vara en bra resurs i deras uppdrag som jourhem.

Under hela året har det funnits familjer som anmält sig till socialtjänsten eller privata aktörer som hjälper till att hitta jour- och familjehem. Nu har intresset ökat.

– Det finns svårigheter, men oftast går det väldigt bra. Det är många som gör ett helt fantastiskt arbete, säger Ingela Liddle.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig