18 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hela biståndsuppropet från kristna ledarna

Uppmanar alla att delta i mejlkampanj riktad till finansminister Magdalena Andersson (S).

Var femte biståndskrona används idag för att hantera flyktingmottagandet i Sverige. När Migrationsverket nyligen höjde sin prognos för antalet asylsökande som beräknas komma till Sverige, kom man fram till att det skulle bli en kostnadsökning på 70 miljarder kronor. Regeringen utreder nu om man kan ta ytterligare medel från svenskt bistånd till flyktingmottagandet, så mycket som 60 procent. Detta oroar oss djupt.

Vi underskattar inte att Sverige befinner sig i en utmanande situation. Men att ställa utsatta grupper mot varandra och låta världens fattiga betala för flyktingmottagandet riskerar att få långtgående konsekvenser för den globala utvecklingen. Vårt bistånd bidrar till att förebygga konflikter och flyktingströmmar. Mot bakgrund av utvecklingen i världen vore det logiska att utöka antalet biståndsinsatser, och därmed aktivt se till att människor får långsiktiga förutsättningar att bygga ett värdigt liv i sin lokala kontext, utan att behöva fly med fara för sitt eget liv över hav och land i förhoppningen om ett bättre liv. Vi behöver därför se till att använda pengar ifrån andra budgetområden för att lösa flyktingsituationen. Det är också så att flyktingar inom några år kommer att bidra till såväl tillväxt som resurser till det svenska samhället och därför bör rimligtvis samhället i stort betala för insatsen.

Om du delar vår oro, skicka gärna in denna text till Finansdepartementet (Att: Finansministern Magdalena Andersson), för att påverka regeringen i deras beslut gällande budgeten för 2016 (finansdepartementet.registrator@regeringskansliet.se):

”Jag är djupt oroad över att svenska biståndsmedel tas från världens fattiga, och att man ställer utsatta grupper mot varandra och låter de allra mest utsatta betala för vårt flyktingmottagande. Samtliga partier utom Sverigedemokraterna har i kongressbeslut och liknande gett stöd till att avsätta 1 procent av BNI till internationellt bistånd. En kraftig neddragning i biståndet kommer få drastiska direkta följder för redan utsatta, och leda till fler människor på flykt. Jag anser att regeringen, tillsammans med övriga partier, borde bereda utrymme för de ökade kostnaderna för flyktingmottagande inom de 99 procent av vår BNI som stannar i Sverige.”

Daniel Grahn, Erikshjälpen
Johan Lilja, Läkarmissionen
Gunnel Axelsson Nycander, Svenska kyrkan
Niclas Lindgren, PMU
Eva Christina Nilsson, Svenska Missionsrådet
Bo Forsberg, Diakonia
Lasse Svensson, Equmeniakyrkan
Daniel Norburg, EFK
Kjell Larsson, Svenska Alliansmissionen
Stefan Holmström, EFS
Pelle Hörnmark, Pingst ffs
Urban Ringbäck, Smyrna Göteborg

Läs även: Kristna ledare tar strid för biståndet

Fler artiklar från Nyheter

Fler liknande artiklar


Dagens bibelord

Dagens poddar