Nyheter

10 sätt att hjälpa flyktingarna

Att organisera flyktingmottagandet är i första hand det offentliga Sveriges ansvar. Men det finns mycket en enskild medborgare kan göra för att bidra till ett smidigare mottagande. Dagen har samlat 10 tips och exempel på vad som görs på olika platser i landet.

###

1. Bli familjehem eller jourhem för ensamkommande barn.

Det är kommunens socialtjänst som har huvudansvaret för familje- och jourhem. Den ansvariga familjens lämplighet prövas. Jourhem gäller kortvariga behov av att ta emot en ung person, familjehem handlar ofta om ett långsiktigt engagemang.

2. Bli god man för ensamkommande barn.

En "god man" är ett extra stöd åt barnen och hjälper dem i kontakt med myndigheter och liknande ärenden. Utses av kommunens överförmyndare. Det är ett ideellt engagemang, men man får viss ersättning.

3. Bli fadder eller mentor för nyanlända.

Det kan ske genom kyrkor, Röda korset eller andra friviligorganisationer.

4. Bli tillfällig frivilligarbetare vid hjälpcentraler, boenden med mera.

Håll utkik i lokalpressen eller på din kommuns hemsida för mer information om när och var behoven finns.

5. Bli volontär.

Om du är beredd att engagera dig på lite längre sikt finns många frivilligorganisationer, kyrkor eller andra ideella organisationer som har projekt inriktade på integration och flyktingmottagande.

6. Skänk pengar, kläder, hygienartiklar och annat som behövs.

Kommuner, lokalpress och, kanske främst, sociala medier brukar informera om akuta behov. Tänk på att behoven styr vilka sorts prylar som just för tillfället behövs.

Om du skänker pengar, tänk på att det bör vara till ett 90-konto, som är kontrollerat.

7. Argumentera, påverka, skriv insändare.

Om du har gåvan att uttrycka dig till exempel i skrift finns många vägar för att bidra till det offentliga samtalet. Delta också i den lokala diskussionen om hur din kommun ska agera.

8. Ta upp flyktingfrågan i skolorna.

För den som jobbar inom skolan kan det vara ett utmärkt tillfälle att anknyta till en av de just nu största samhällsfrågorna.

9 Skapa gemenskap med nyanlända.

Det kanske viktigaste bidraget är mänsklig kontakt. De allra flesta som är nya i Sverige längtar efter kunskap om sitt nya land och att lära känna oss som bor här sedan förut.

Här är det mest den egna fantasin som sätter gränser. Bjud hem familjer, delta i språkkaféer, besök flyktingförläggningar, laga mat, var ute i naturen tillsammans, gå på kulturevenemang, fika, fira svenska högtider tillsammans, besök bibliotek och museum och så vidare.

10. Bli flyktingguide

I flera kommuner finns möjlighet att bli "flyktingguide", där du matchas ihop med individer eller andra familjer, utifrån önskemål, erfarenheter och intressen, och på det sättet hjälpa nyanlända att komma in i samhället.

Har du fler tips? Skicka dem till nyhetschefen@dagen.se.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig