03 augusti 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Sajten ”Tillflykt” samlar allt om flyktingkrisen

Förklara vad som händer och ge konkreta tips. Det är motivet bakom Dagens nya sajt ”Tillflykt”, berättar Dagens chefredaktör Felicia Ferreira.

1 av 2

– Tanken är att samla allt som vi skrivit om flyktingströmmarna och mottagandet i Sverige så läsarna får bättre överblick. Men också för att visa hur man själv kan hjälpa till och för att ge kunskap om vad som händer och vad som görs, både i Sverige och i världen.

Är det här en fråga som engagerar läsarna?

– Absolut. På ett eller annat sätt engagerar det varenda invånare i det här landet. Jag har svårt att tro att det finns någon som är helt oberörd av att så många människor är på flykt.

Får du själv reaktioner?

– Ja, nästan dagligen. Det är ett av de ämnen som läsare, tittare och lyssnare hör av sig allra mest om. En del är oroade över vårt lands kapacitet. Andra är oroade över att vi inte gör tillräckligt, eftersom det är så otroligt många som är på flykt. Och några vill ha tydligare tips på hur man kan hjälpa till.

I de flesta frågor försöker tidningar rapportera neutralt. Det här kanske uppfattas som att vi tar ställning?

–  Om vi tar ställning för medmänsklighet så tycker jag att det ligger i vår tidnings uppdrag. Att de kristna värderingarna ska genomsyra det vi gör i samhället har vi aldrig hymlat med. Däremot tar vi inte med det här projektet ställning för eller emot några politiska lösningar av krisen.

– Men vi har ett uppdrag att samla information och att förmedla den så att den blir överskådlig. Hela flyktingsituationen är så komplex. Hur hänger allt ihop? Att förklara det är absolut ett journalistiskt uppdrag.

Kyrkornas aktiva roll

Ett av skälen till att Dagen har så mycket publicerat kring flyktingkrisen är att kyrkorna spelar en så aktiv roll, menar Felicia Ferreira:

– Det är kyrkorna som är en stor del av civilsamhället i det här fallet.

Vad hoppas du att läsarna ska b­idra med?

– Vi tar gärna emot ännu mer tips om vad kyrkor och kristna organisationer gör. Men förutom att höra av sig till oss hoppas jag läsarna får material och argument för att föra vidare till andra.

Debatten finns med

På sajten Tillflykt kommer även debatt- och opinionstexter att finnas. Men själva debatten kommer som tidigare att föras via Dagens debattsidor, kommentarsfältet på Dagen.se och Facebook.

Hur skulle du önska att flyktingfrågan utvecklas, för Sveriges del?

– Att vi kunde hjälpas åt att främja ett samtal som får vara öppet och med högt i tak, men utan panik och rädsla. Oron måste naturligtvis få ta plats. Men vi behöver alla hjälpas åt att förhindra den polarisering som vi nu ser. Vi får inte rädas varandra.

– Utöver det ska vi kunna ställa krav på beslutsfattare och politiker att det är krafttag, tydlighet, ordning och reda som gäller i hanteringen av krisen. Men i stort behöver vi sansa oss lite grann i tonläget. Där har vi som kristna ett särskilt ansvar. Vad vi än tycker om hur flyktingfrågor borde hanteras har vi ett ansvar för att inte bidra till en polarisering som ställer människors och gruppers värde mot varandra.

Liknande projekt i Norge

Idén kommer från Dagens systertidning i Norge, Vårt Land, en del av samma koncern som startat ett liknande projekt.

Sajten Tillflykt hittar du på D­agen.se/tillflykt.

Hasse Boström

Hasse Boström är tidigare reporter, tf chefredaktör, redaktionschef, webbredaktör, ledarskribent, debattredaktör, nyhetschef och familjeredaktör på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter