03 augusti 2021

En tidning på kristen grundNyheter

+5 000 procent i självrisk när kyrkan ville öppna asylboende

För att kyrkor runt om i landet ska kunna ta emot asylsökande tvingas de acceptera tuffa villkor från sina försäkringsbolag. I ett konkret fall beräknas självrisken öka från 9 000 till 450 000 kronor.

1 av 2

– Det känns inte okej, säger kassören i den aktuella församlingen.

Tanken var att församlingens sommargård, som under flera års tid har hyrts ut och använts som vandrarhem och lägerskola, skulle användas som boende för asylsökande.

– Sommarsäsongens slut sammanföll med den stora vågen av flyktingar och då väcktes tanken på flera håll i församlingen att vi skulle kunna använda sommargården. Från försäkringsbolaget fick vi ett muntligt besked om att vi kunde hyra ut gården, samtidigt fick vi också besked om att försäkringsbolagen höll på att undersöka vad som gällde för uthyrning till flyktingboende.

Eftersom läget i kommunen var mycket ansträngt tackade kommunen för erbjudandet och diskussionerna mellan representanter för församlingen och kommunen intensifierades.

”En femtiodubbling”

Nyligen fick församlingen ett brev från försäkringsbolaget. I brevet stod det bland annat att självrisken skulle höjas med tio prisbasbelopp samtidigt som försäkringsbeloppet fick ett tak.

– För vår del innebär höjningen att vår självrisk höjs från 9 000 till 450 000 kronor. Det är en femtiodubbling, säger kassören som menar att höjning möjligtvis kan accepteras i samband med att avtal förnyas.

– Men inte nu när det sker under en pågående period.

Kyrkan förhandlar just nu

Kassören berättar vidare att församlingen just nu förhandlar med såväl kommunen som försäkringsbolaget.

– Vi har sagt till kommunen att vi inte kan ta den här kostnadsökningen, nu ligger frågan hos dem.

Försäkringsföretagens branschorganisation Svensk försäkring består av knappt 50 bolag. Flera av dessa försäkrar kyrkor och frågan om asylboenden är mycket aktuell.

– Vi har pratat mycket om det internt och på vårt senaste styrelsemöte kom frågan också upp, säger chefsjuristen Johan Lundström till Dagen.

– Alla i försäkringsbranschen är angelägna om att diskutera frågan.

Har förståelse för dilemmat

Som Dagen skrev i fredags genomförs en telefonkonferens med berörda parter varje måndag. Johan Lundström har deltagit flera gånger och han berättar att han har förståelse för kyrkornas dilemma.

– Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att försäkringar handlar om ett kollektivt ansvar. Våra medlemsbolag försäkrar risker, det kan handla om olycksfallsförsäkring, livförsäkring, pensionsförsäkring eller hemförsäkring - och i samtliga fall måste försäkringsbolagen bedöma vilken risken är som ska försäkras. Och även ta hänsyn till kollektivets, det vill säga alla försäkrades, intressen.

Vill inte säga om det är rimligt

Johan Lundström återkommer flera gånger till att försäkringsbolagen vill ha många kunder och att det alls inte handlar om att vara ogin när försäkring avböjs. Men han vill inte säga om det är rimligt att en församling får en höjd självrisk med 5 000 procent.

– Troligtvis anser försäkringsbolaget att asylverksamheten blir ett helt nytt inslag i kyrkans normala verksamhet. Troligtvis kommer fler personer att vistas i kyrkans lokaler, kanske dygnet runt. Det ökar sannolikt riskerna också, till exempel för brand eller våld. Jag försöker hitta faktorer som förklarar självriskökningen.

Den 2 november arrangerade Svensk försäkring ett möte där flera skadeförsäkringsbolag analyserade försäkringsbehovet i samband med den stora flyktingtillströmningen.

Johan Lundström betonar att försäkringsnivåerna inte handlar om oförståelse från bolagens sida. Men han är rädd för vad som skulle hända om försäkringsbolagen började se mellan fingrarna och om det började brinna i asylboenden.

– Försäkringsbranschen måste noggrant bedöma alla risker, oavsett vad andra intressenter eller medier anser.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter