03 augusti 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kommun beredd betala höjda premier för kyrkor

Kommunen var bredd att betala kyrkornas höjda premier och självrisk. Men då försäkringsbolagen även beslutade om ett tak på försäkringsbeloppen tvingades församlingarna avbryta sin verksamhet med tillfälliga akutboenden.

Dagen skrev i förra veckan om en församling som vill öppna sina lokaler för asylsökande flyktingar. Men sedan det visat sig att självrisken skulle öka med flera hundra tusen kronor bestämde sig kyrkans ledning för att lägga ned planerna.

På en annan ort i Sverige är det taket i försäkringsbeloppet som sätter stopp för ett vidare samarbete mellan kommunen och två lokala församlingar. Sedan i början av oktober har kommunen och församlingarna samarbetat genom att dela på arbetsuppgifterna. Församlingarna har ställt upp med lokaler som tillfälliga akutboenden, kommunen har stått för bland annat extrautrustning, mat och förbrukningsartiklar.

Församlingarnas volontärer har arbetat sida vid sida med kommunalt anställd personal. Kommunen har haft direktkontakten med Migrationsverket och meddelat församlingarna när det kommer bussar och hämtar/lämnar de boende. Kommunen har också köpt in bevakning och fixat en del tillstånd som rör mathantering och brandtillsyn med mera.

Ersätter bara halva värdet

Men när det visade sig att försäkringsbolagen inte tänkte betala ut mer än halva värdet på byggnaderna om de skulle förstöras i en anlagd brand drog församlingarna i handbromsen.

– Ersättningsbegränsningen gör att församlingarna inte skulle ha ekonomisk möjlighet att bygga upp kyrkan igen om det värsta skulle inträffa. Den risken kunde de förstås inte ta, hur gärna de än ville ta emot flyktingar, säger kommunens enhetschef för flyktingstöd till Dagen.

– Vi från kommunens håll var helt beredda på att gå in och betala höjda premier och självrisk, fortsätter hen.

Pastorn i en av de två församlingarna poängterar för Dagen att det handlar om en paus – målsättningen är att snart kunna erbjuda sovplatser i kyrkorna igen.

– Vi är i kontakt med ett annat försäkringsbolag som förhoppningsvis kan ge oss bättre villkor.

Kommunen är villig att stå för era höjda premier och självrisk, vad betyder det för er?

– Det är avgörande. Vi hade inte kunnat betala det själva.

”Kyrkornas arbete ovärderligt”

Som en konsekvens av att församlingarna i dagsläget inte vågar ställa sina lokaler till förfogande kommer kommunen att driva vidare evakueringsplatser i en annan lokal från och med nästa vecka.

– Vi klarar av att göra det, även om kyrkornas bidrag i det här arbetet har varit ovärderligt. Församlingarnas enorma engagemang har gjort det möjligt att lösa situationer och frågor som annars skulle ha tagit mycket längre tid – och varit svåra för kommunen att reda ut helt själv, säger kommunens enhetschef för flyktingstöd.

Hon förklarar att kommunen gärna hade fortsatt att driva boendena tillsammans med församlingarna.

– Men samarbetet fortsätter i nya former, båda församlingarna har visat en fantastisk generositet och vänlighet mot både de boende och mot oss i kommunen. De stöttar oss på andra, viktiga sätt nu när vi drar igång i egna lokaler. Det kan till exempel röra sig om att deras volontärer hjälper till i nya lokaler, att de hjälper oss med sängkläder, madrasser med mera.

Vill samarbeta med kommunen

Och oavsett hur det går med försäkringarna vill kyrkorna också samarbeta med kommunen.

– Vi har ett stort kontaktnät och därigenom möjlighet att arbeta med integration och meningsfull sysselsättning, säger pastorn till Dagen.

Fotnot: De aktuella församlingarna har valt att vara anonyma för att inte äventyra eventuella framtida flyktinginsatser.

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar från Nyheter