17 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Assyrier vill få samma stöd som kurder

De vill lyfta fram att hotet mot den assyriska minoriteten i Mellanöstern inte bara kommer från Islamiska staten. Men när assyrier begär samma stöd som kurder får, är det känsligt.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar