08 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Livets ords tidigare revisor varnas

Revisionsnämnden slår fast att det var jäv, då styrelsens medlemmar år 2011 fattade beslut om frikostiga pensioner till sig själva. Det borde revisorn ha påpekat.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar