03 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Så har Luther påverkat lagarna under 500 år

På vilket sätt har protestantismen påverkat hur lagar utformats i Norden under de senaste 500 åren?Den frågan ska besvaras av teologer och jurister i ett nytt stort forskningsprojekt som fått EU-pengar.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar