15 maj 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Västeråsprästen Agneta Lejdhamre vill ta bort ”Fader” i trosbekännelsen

Den apostoliska trosbekännelsen­ är förlegad och behöver skrivas om, anser prästen Agneta Lejdhamre. ”Jesus poängterar att Gud är vår Far och därför blir en omformulering problematisk”, tycker prästen Tommy Mellberg.

Endast för prenumeranter

Thomas Manfredh

Thomas Manfredh är reporter på Dagen.

Fler artiklar