01 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Hälften kvinnor bland Norges biskopar

Varannan biskop i Norska kyrkan är kvinna. Det står klart sedan Kari Veiterberg utsetts till ny biskop i Oslo.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Anna Bieniaszewski Sandberg

Anna Bieniaszewski Sandberg är tidigare reporter på Dagen.

Fler artiklar