Nyheter

Hans nya översättning stoppas också

I tolv års tid har Jonas Bergsten arbetat med en ny bibelöversättning, kallad Kärnbibeln. Men Apples nya policy hindrar honom från att göra den tillgänglig via en applikation.

Det är inte bara Svenska bibelsällskapet som får nobben av Apple. Även Jonas Bergsten, som är huvudöversättare till en ny bibelöversättning, kan inte sprida sin nya version som app till alla iPhone-användare.

– Det beror på att Apple i somras ändrade sin policy vad som ska vara en app, säger han till Dagen.

”Alltför lik e-bok”

Precis som Bibel 2000 anses den bibelöversättning han är involverad i att vara alltför lik en e-bok.

Enligt Jonas Bergsten är det här ett problem som drabbar bibelöversättningar runtom i världen, som nu ställs inför valet om de ska försöka utveckla sina produkter.

– I och med att jag själv håller på med utveckling tänker jag lägga till några funktioner, exempelvis en bibelatlas. Tanken är att få till mer interaktivitet i appen, säger Jonas Bergsten.

Hans förhoppning är att på så sätt kunna sprida Kärnbibeln via appstore, och på så sätt nå en större läsekrets.

Bibelöversättningen har redan gjorts tillgänglig via projektets hemsida, karnbibeln.se, samt via Android-app.

– Där tog det ett dygn att få den godkänd.

Finns redan utgivna

De bibeltexter som ingår i kyrkoåret finns redan utgivna som böcker på Sjöbergs förlag. På sikt är tanken att hela Kärnbibeln ska komma ut i pappersformat, men det kommer att dröja något eller några år, i och med att samma förlag är i full gång med att lansera en annan bibelöversättning, NuBibeln.

Varför ännu en bibelöversättning?

– För att kunna förklara grundtextens ord bättre, säger Jonas Bergsten.

Han berättar att Kärnbibeln är en svensk version av engelskans ”Amplified Bible”, som i bibeltexten har med förklaringar av grundtextens ord i paranteser.

I Kärnbibeln kan man också på en gång få vissa detaljer förklarade för sig, exempelvis när antikens viktenheter används, får man reda på vad det innebär i kilo. Texten är också fylld med referenser och förklaringar, så att läsaren på så sätt ska få en större förståelse.

Kommentera på Dagen.se
Fler artiklar för dig