16 oktober 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Medieprofil går in i Svenska kyrkan igen

Tjugo år efter sitt utträde ansöker författaren och journalisten Niklas Ekdal om återinträde i Svenska kyrkan.

Niklas Ekdals tweet den 29 december 2017 i vilken han offentliggör att han sökt återinträde i Svenska kyrkan.
Endast för prenumeranter
Urban Thoms

Urban Thoms

Urban Thoms är mångårig skribent på Dagen och en av redaktörerna för Dagens kulturbevakning.

Fler artiklar