Dagen Play

TV: KD och RFSU i debatt om sena aborter

I februari möts Socialstyrelsens rättsliga råd för att diskutera sena abortgränser. Redan nu vill KD-ledaren Ebba Busch Thor se över abortlagen. Hans Linde, förbundsordförande för RFSU, tycker det är en dålig idé.

Ebba Busch Thor, varför vill du se över abortlagen i Sverige?

EBT: – Vi vill egentligen inte att den ska behöva ändras. Men vi har en svår situation inom sjukvården där läkare och sjuksköterskor vittnar om att man i ena rummet utför en abort och i andra rummet gör allt kan för att rädda liv på för tidigt födda. Tidpunkten för när man tillåter abort i Sverige och tidpunkten för när man kan rädda ett människoliv tangerar nu varandra. För att upprätthålla intentionen som finns i svensk abortlag måste vi se över praxis.

Vad vill KD göra konkret?

EBT: – Vi vill att professionen kommer fram till en ordning som gör att tidpunkterna inte tangerar varandra, som de gör i dag. Om man inte klarar att upprätthålla den säkerhetsmarginal som var tänkt från början, då är vi beredda att se över lagen.

Hans Linde från RFSU, tycker du att det behövs en justering av tidsgränserna?

HL: – Vi har en klok ordning i Sverige där vi lagt frågan om tidsgränser på professionen inom vården. Det är deras erfarenhet och forskning som bestämmer var gränsen ska gå. Vi ska inte ha ett läge i Sverige där man röstar i riksdagen om gränser eller enskilda fall. Och professionen är överens om att abortlagen fungerar. De har inte efterlyst några förändringar.

Men aborter har ju dragit ut på tiden, och barnläkare kallats in då fostren visat livstecken. Är det önskvärt?

HL: – Nej, det är inte önskvärt. Vill man göra en abort ska det vara snabba handläggningstider. Det här ska inte dra ut på tiden. Abortvården måste ha rätt resurser. Det var olyckligt att en barnläkare gick in på en abortavdelning. De ska rädda livet på extremt tidigt födda barn. De har ingen roll i abortvården. Men det har inte förekommit att aborterade foster i Sverige har överlevt. Det finns en tydlig gräns.

EBT: – Det stämmer att vi inte har barn eller vuxna som överlevt en abort i Sverige. Men vi har situationer där en abort gått in i vecka 22, alltså tidpunkten för när vi inte tillåter en abort. Det är i praktiken i dag bara ett dygn som skiljer. Vi måste lyssna till dem inom professionen som säger att det här är en ohållbar situation. Jag tycker man tar lite lätt på det. Tycker du inte att det är ett problem?

HL: – Just den svåra avvägningen var vi sätter gränserna tycker jag inte att Ebba Busch Thor eller RFSU ska bestämma. Det ska vi lämna över till professionen.

Men om gränserna överskrids, vems är då ansvaret?

HL: – Det måste vara professionen. Och så fungerar det i dag. Man följer den medicinska utvecklingen och ser man ett behov så ändrar man praxis. Samtidigt får vi inte glömma vilka det här handlar om. Det kan handla om en 16-årig kvinna som utsatts för en våldtäkt och förtränger sin graviditet. Ska hon tvingas bära detta barn?

EBT: – Jag kan känna stor förståelse för det svåra läge som kvinnorna är i. Det är en svår etisk fråga med två skyddsvärda individer. Vi står bakom svensk aborträtt, men tidpunkterna tangerar varandra och det är en alldeles för svår situation.

Fler artiklar för dig