02 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Christian Mölk: ”De som är svaga i tron går tillbaka till islam”

Pingstpastor Christian Mölk har engagerat sig för kristna afghaner, och bilden han har är att det inte går att leva som kristen i Afghanistan efter att ha utvisats. De som har en stark tro måste därför fly landet.

Endast för prenumeranter

Jacob Zetterman

Jacob Zetterman är reporter på Dagen.

Fler artiklar