21 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Demokratiska värden är på tillbakagång

Under de senaste tolv åren har utvecklingen gått åt fel håll i världen när det gäller demokratiska val och pressfrihet. Detta enligt den senaste rapporten från amerikanska Freedom House.

Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar