14 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Växjöbiskopen Fredrik Modéus välkomnar ansökan om böneutrop

Stiftelsen Växjös muslimer har lämnat in en ansökan till polisen om att få ha böneutrop. Fredrik Modéus, biskop i Växjö stift, är positiv till det.

1 av 2
Endast för prenumeranter

Johannes Ottestig

Johannes Ottestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar