16 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Miljonbidrag till att utbilda svenskar om Förintelsen

Regeringen ger nu ett stort bidrag till ett treårigt projekt som Svenska kommittén mot antisemitism genomför i samarbete med Forum för levande historia.

Endast för prenumeranter

Inger Alestig

Inger Alestig är reporter på Dagen.

Fler artiklar