09 mars 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Kyrkornas hjärtefråga familjeåterförening splittrar partierna

Hur lätt ska det vara för flyktingar som kommit till Sverige att få ta hit sina familjemedlemmar? Frågan splittrar partierna i riksdagen, och skiljelinjen går mellan de stora och de små partierna. För kyrkor i Sverige har familjeåterförening länge varit en hjärtefråga, och här finns en möjlighet att få vara med och påverka.

1 av 2
Endast för prenumeranter
Fler artiklar