12 april 2021

En tidning på kristen grundNyheter

Ärkebiskop Jackelén teologie hedersdoktor i USA

Ärkebiskop Antje Jackelén har blivit utnämnd till teologie hedersdoktor vid Virginia Theological Seminary i USA.

Svenska kyrkans ärkebiskop får hederstiteln för betydande insatser inom både ekumenik, religionsdialog och social rättvisa, samt för att i den offentliga debatten visa på religionens och den kristna trons plats i samhället, skriver Svenska kyrkan i ett pressmeddelande.

Det lyfts också fram att Antje Jackelén är en av pionjärerna bland kvinnliga biskopar i världens kyrkor.

– Självklart känner jag mig både uppmuntrad och hedrad, säger Antje Jackelén.

Sedan tidigare är den svenska ärkebiskopen också hedersdoktor vid teologiska fakulteter i Chicago, USA, samt i Tyskland.

Thomas Österberg

Thomas Österberg är reporter och stf ansvarig utgivare på Dagen.

Fler artiklar från Nyheter