Nyheter

Församling får böta 90 000 kronor för dålig arbetsmiljö

Flen, Helgesta-Hyltinge församling får böta 90 000 kronor för brister i arbetsmiljön. – Det vi har varit med om vill ingen vara med om, säger en anställd till Katrineholmskuriren.

Allvarliga brister i arbetsmiljön och underlåtenhet att vidta nödvändiga åtgärder har lett till att Flen, Helgesta-Hyltinge församling får betala vite på 90 000 kronor.

Det var 2016 som Arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av församlingen efter en anmälan från ett skyddsombud. Verket fann flera allvarliga brister och förelade arbetsledningen att åtgärda dessa. En uppföljningsinspektion 2017 visade att arbetsgivaren tagit i tu med bara en del av bristerna. Nu har förvaltningsrätten beslutat att döma församlingen till att betala 90 000 kronor.

Läs även: Sammanslagningar i Svenska kyrkan en hälsofara

De ansvariga i församlingen förklarar den uppkomna situationen med personalförändringar "som fick människor att reagera och bli ledsna och rädda" samt en "krascsh" som ska ha utlöst "en lavin av känslor och reaktioner".

Enligt kyrkoherden Anders Lagbo som uttalar sig i tidningen jobbar samtliga berörda medarbetare kvar i församlingen.

– Det som vi har varit med om vill ingen vara med om, men nyttan med det hela är att vi kliver ur det mycket starkare och klokare”, säger han.

Fler artiklar för dig